ความรู้สำหรับประชาชน
หัวข้อ วันที่
เลือดกำเดาไหล 15/9/2022
โรคจมูกอักเสบภูมิแพ้ในสถานการณ์โควิด-19 11/5/2020
ยาสเตียรอยด์พ่นจมูก (Intranasal Steroids) กับการรักษาโรคจมูกอักเสบภูมิแพ้ 27/10/2016
แนวทางการรักษาโรคจมูกอักเสบภูมิแพ้ในปัจจุบัน 19/10/2016
คลายข้อสงสัย...เรื่องล้างจมูก 14/10/2016
ยาต้านลิวโคไตรอีน (antileukotrienes) และโรคทางเดินหายใจส่วนบนที่มีการอักเสบเรื้อรัง 1/9/2016
การใช้ยาหดหลอดเลือดชนิดพ่นจมูก (Topical Nasal Decongestant) ร่วมกับยาสเตียรอยด์พ่นจมู (Intranasal Steroid) ในการรักษาโรคจมูกและไซนัส (Sinonasal Diseases) 1/9/2016
ผู้ป่วยที่สูญเสียการรับกลิ่น (ไม่ได้กลิ่น หรือ Anosmia) หรือได้กลิ่นน้อยลง (Hyposmia) ควรปฏิบัติตัวอย่างไร 15/6/2016
อาการทางจมูก และไซนัส...เกิดจากโรคอะไรได้บ้าง 11/5/2016
ยาหดหลอดเลือด.......ในผู้ป่วยที่มีอาการคัดจมูก หายใจไม่สะดวก 18/3/2016
อาการคัดจมูก หายใจไม่สะดวก 15/3/2016
เลือกใช้ยาสเตียรอยด์พ่นจมูก…...ชนิดไหนดี 7/7/2015
โรคภูมิแพ้ และยาต้านฮิสทามีน 11/5/2015
ทายสุขภาพจากสีน้ำมูก 30/4/2015
การฉายแสงเข้าไปในโพรงจมูกเพื่อรักษาโรคจมูกอักเสบภูมิแพ้ (Intranasal Phototherapy or Rhinophototherapy for the Treatment of Allergic Rhinitis) 8/4/2015

Page 1 of 5  (All 70 records)