ประชุมวิชาการประจำเดือน

งานวิชาการความรู้ทันสมัย ครั้งที่ 8/2566

5 มกราคม 2567

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

งานวิชาการความรู้ทันสมัย ครั้งที่ 7/2566

9 ตุลาคม 2566

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

งานวิชาการความรู้ทันสมัย ครั้งที่ 5/2566

9 สิงหาคม 2566

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

งานวิชาการความรู้ทันสมัย ครั้งที่ 4/2566

18 กรกฎาคม 2566

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

งานวิชาการความรู้ทันสมัย ครั้งที่ 5/2565

15 มิถุนายน 2565

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

รู้ทันสัญญาณและเรียนรู้วิธีจัดการกับอาการเจ็บคอในยุค COVID - 19

25 พฤษภาคม 2565

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

งานวิชาการความรู้ทันสมัย ครั้งที่ 4/2565 "ENT Knowledge Update #4"

17 พฤษภาคม 2565

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

งานวิชาการความรู้ทันสมัย ครั้งที่ 3/2565 "ENT Knowledge Update"

28 กุมภาพันธ์ 2565

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

งานวิชาการความรู้ทันสมัย ครั้งที่ 2/2565 "Role of antiseptic in oral and throat management"

28 มกราคม 2565

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

งานวิชาการความรู้ทันสมัย ครั้งที่ 1/2565 "New Update of Tracheostomy Tube"

6 มกราคม 2565

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

การประชุมวิชาการ ความรู้ทันสมัย ครั้งที่ 7

29 พฤศจิกายน 2564

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

The 20th Anniversary of A Link Between Upper and Lower Airway Disease

20 พฤษภาคม 2564

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

กิจกรรม "ความรู้ทันสมัยครั้งที่2/2564" ในรูปแบบ Online

30 มีนาคม 2564

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ขอเชิญเข้าร่วมรับชมงานวิชาการ ความรู้ทันสมัย ครั้งที่ 1/2564 "COVID-19 ENT รู้ดีขนาดไหน"

22 กุมภาพันธ์ 2564

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

การประชุมวิชาการ SICMPH 2020 Episode 8 ในหัวข้อ Hearing, Sniffing and Sleeping Problems in Older People

5 มกราคม 2564

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม