ประชุมวิชาการประจำเดือน

งานวิชาการความรู้ทันสมัย ครั้งที่ 1/2565 "New Update of Tracheostomy Tube"

6 มกราคม 2565

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

การประชุมวิชาการ ความรู้ทันสมัย ครั้งที่ 7

29 พฤศจิกายน 2564

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

The 20th Anniversary of A Link Between Upper and Lower Airway Disease

20 พฤษภาคม 2564

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

กิจกรรม "ความรู้ทันสมัยครั้งที่2/2564" ในรูปแบบ Online

30 มีนาคม 2564

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ขอเชิญเข้าร่วมรับชมงานวิชาการ ความรู้ทันสมัย ครั้งที่ 1/2564 "COVID-19 ENT รู้ดีขนาดไหน"

22 กุมภาพันธ์ 2564

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

การประชุมวิชาการ SICMPH 2020 Episode 8 ในหัวข้อ Hearing, Sniffing and Sleeping Problems in Older People

5 มกราคม 2564

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม