ข่าวอื่นๆ
หัวข้อ วันที่
โครงการเดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 10 24/5/2024
ประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลพุทธชินราช จ.พิษณุโลก ต้องการ sleep ENT 1 ตำแหน่ง สนใจ ติดต่อ อ.แอน ภิรดี 085 1087674 21/5/2024
ประกาศโรงพยาบาลลำปาง รับสมัครโสต ศอ นาสิกแพทย์ 20/4/2024
ประกาศราชวิทยาลัยโสต ศอฯ ที่ ๑๘/๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการตรวจรับงานจ้างปรับปรุงสำนักงาน วาระปี พ.ศ. ๒๕๖๗-๒๕๖๙ 20/3/2024
ประกาศโรงพยาบาลพัทลุง รับสมัคร/รับย้าย แพทย์ หู คอ จมูก 24/2/2024
งานประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 10 (National Congress on Medical Education 2024) ภายใต้หัวข้อ Reshaping Medical Education Towards Well-Being for All ระหว่างวันที่ 25 – 27 พฤศจิกายน 2567 21/2/2024
ราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทย ขอแสดงความยินดีกับนายแพทย์ภักดี สรรค์นิกร และนายแพทย์ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์ ในโอกาสได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 17/1/2024
ภาควิชาโสต ศอ นาวิกวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญชวนแพทย์โสต ศอ นาสิกแพทย์ หรือบุคลากรทางการแพทย์ ที่สนใจเข้าร่วมฟังบรรยาย งานประชุมวิชาการ The 1st ENT CU Congress เปิดลงทะเบียนตั้งวันนี้ จนถึง 3 16/1/2024
ทุน KORL-HNS Scholarship for International Visiting Fellows 2024 15/1/2024
ราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพงานบำเพ็ญกุศลสวดอภิธรรม พันเอกนายแพทย์ สมศักดิ์ จันทรศรี ในวันจันทร์ ที่ 25 ธ.ค 2566 เวลา 18.00 น. ณ วัดเสมียนนารี 20/12/2023
ประกาศคณะอนุกรรมการเลือกตั้งกรรมการบริหารราชวิทยาลัย โสตฯ วาระ พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๒๕๖๙ เรื่อง ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง กรรมการบริหารราชวิทยาลัย โสต ศอ นาสิกแพทย์ แห่งประเทศไทย วาระ พ.ศ.๒๕๖๗ - ๒๕๖๙ 6/12/2023
ประกาศราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทย เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อนับและรวมคะแนนเลือกตั้งกรรมการราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทย วาระ พ.ศ.๒๕๖๗ – ๒๕๖๙ 8/11/2023
งานประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “The 26th International Rhinoloy Update Course” 29/8/2023
โรงพยาบาลราชบุรี รับสมัครโสต ศอ นาสิกแพทย์เข้ารับราชการ จำนวน 1 ตำแหน่ง 9/4/2023
ประกาศ ราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทย รับสมัคร เจ้าหน้าที่สำนักงาน จำนวน 1 ตำแหน่ง 9/4/2023

Page 1 of 2  (All 20 records)