ข่าวอื่นๆ
หัวข้อ วันที่
งานประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 10 (National Congress on Medical Education 2024) ภายใต้หัวข้อ Reshaping Medical Education Towards Well-Being for All ระหว่างวันที่ 25 – 27 พฤศจิกายน 2567 21/2/2024
ราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทย ขอแสดงความยินดีกับนายแพทย์ภักดี สรรค์นิกร และนายแพทย์ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์ ในโอกาสได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 17/1/2024
ภาควิชาโสต ศอ นาวิกวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญชวนแพทย์โสต ศอ นาสิกแพทย์ หรือบุคลากรทางการแพทย์ ที่สนใจเข้าร่วมฟังบรรยาย งานประชุมวิชาการ The 1st ENT CU Congress เปิดลงทะเบียนตั้งวันนี้ จนถึง 3 16/1/2024
ทุน KORL-HNS Scholarship for International Visiting Fellows 2024 15/1/2024
ราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพงานบำเพ็ญกุศลสวดอภิธรรม พันเอกนายแพทย์ สมศักดิ์ จันทรศรี ในวันจันทร์ ที่ 25 ธ.ค 2566 เวลา 18.00 น. ณ วัดเสมียนนารี 20/12/2023
ประกาศคณะอนุกรรมการเลือกตั้งกรรมการบริหารราชวิทยาลัย โสตฯ วาระ พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๒๕๖๙ เรื่อง ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง กรรมการบริหารราชวิทยาลัย โสต ศอ นาสิกแพทย์ แห่งประเทศไทย วาระ พ.ศ.๒๕๖๗ - ๒๕๖๙ 6/12/2023
ประกาศราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทย เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อนับและรวมคะแนนเลือกตั้งกรรมการราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทย วาระ พ.ศ.๒๕๖๗ – ๒๕๖๙ 8/11/2023
งานประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “The 26th International Rhinoloy Update Course” 29/8/2023
โรงพยาบาลราชบุรี รับสมัครโสต ศอ นาสิกแพทย์เข้ารับราชการ จำนวน 1 ตำแหน่ง 9/4/2023
ประกาศ ราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทย รับสมัคร เจ้าหน้าที่สำนักงาน จำนวน 1 ตำแหน่ง 9/4/2023
ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแจกันดอกไม้และลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 19/12/2022
ขอแสดงความยินดีกับ นายแพทย์ สุนทร อันตรเสน อดีตผอ. รพ.ราชวิถี ผู้ที่ได้รับรางวัลการทูตสาธารณะ2565 หรือ Public Diplomacy Award 2022 คนแรกของประเทศไทย 18/10/2022
ขอเชิญสมาชิกที่ยังไม่มี pin code ที่จะใช้เลือกตั้งกรรมการแพทยสภา วาระ 2566-2568 และการเลือกตั้งกรรมการบริหารราชวิทยาลัยโสตฯ วาระ 2567-2569 แบบออนไลน์ ลงทะเบียนเพื่อรับ pin code 5/7/2022
ประกาศ รับสมัครงาน ราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทย ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการและการศึกษาต่อเนื่อง 20/9/2021
ประกาศผลการคัดเลือกโสต ศอ นาสิกแพทย์ดีเด่น ของราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์ ประจำปี 2564 30/8/2021