ความรู้สำหรับแพทย์และ CPG
หัวข้อ วันที่
แนวปฏิบัติในการรักษาผู้ป่วยเลือดกำเดาไหล สำหรับแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป (พ.ศ. 2567) 3/1/2024
แนวทางเวชปฏิบัติสาหรับโรคจมูกอักเสบภูมิแพ้ในคนไทย (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2565) 21/4/2023
แนวทางการกำหนดค่า P4P ของโสต ศอ นาสิกแพทย์ 22/2/2023
Clinical Practice Guideline- Tonsillectomy in Children (Update) 18/5/2020
Centers for Disease Control and Prevention Guideline for the Prevention of Surgical Site Infection, 2017 5/5/2017
New WHO recommendations on intraoperative and postoperative measures for surgical site infection prevention- an evidence-based global perspective 6/11/2016
New WHO recommendations on preoperative measures for surgical site infection prevention- an evidence-based global perspective 6/11/2016
Thai Guideline for Foreign Body Aspiration in Child 10/10/2016
Guidelines for Monitoring and Management of Pediatric Patients Before, During, and After Sedation for Diagnostic and Therapeutic Procedures: Update 2016 15/7/2016
ข้อแนะนำการปฏิบัติสาธารณสุขการรักษาผู้ป่วยไอเรื้อรังในผู้ใหญ่ พ.ศ.2559 27/6/2016
Guidelines on the Management of Postoperative Pain 1/3/2016
Difficult Airway Society 2015 guidelines for management of unanticipated difficult intubation in adults. 2/12/2015
การวินิจฉัยมะเร็งต่อมน้ำเหลืองในเวชปฏิบัติในปัจจุบัน (update in lymphoma diagnosis in clinical practice) 24/6/2015
เพดานเทียมสำเร็จรูป 17/6/2015
Complication of injectable filler: cause, treatment and prevention 17/6/2015

Page 1 of 3  (All 35 records)