ความรู้สำหรับแพทย์และ CPG
หัวข้อ วันที่
Pediatric Obesity - Assessment, Treatment, and Prevention: An Endocrine Society Clinical Practice Guideline 9/5/2017
SIDS and Other Sleep-Related Infant Deaths Updated 2016 Recommendations for a Safe Infant Sleeping Environment 26/10/2016
Thai Guideline for Childhood OSA 10/10/2016
American Association of Clinical Endocrinologists and American College of Endocrinology Clinical Practice Guidelines for Comprehensive Medical Care of Patients with Obesity - Executive Summary 15/7/2016
Recommended Amount of Sleep for Pediatric Populations: A Consensus Statement of the American Academy of Sleep Medicine 20/6/2016
New Recommendations to Achieve Healthy Sleep 2/7/2015
ภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้น: การวินิจฉัย และการตรวจการนอนหลับในปัจจุบัน 17/6/2015
การดูแลผู้ป่วยโรคอ้วนในเวชปฏิบัติ 17/6/2015
การรักษาภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้น โดยวิธีใช้เครื่องอัดอากาศแรงดันบวกและวิธีไม่ผ่าตัด 17/6/2015
Obstructive sleep apnea and ophthalmic conditions 17/6/2015
Surgical management for Obstructive Sleep Apnea 2015 17/6/2015
Pharmacological Management of Obesity: AnEndocrine Society Clinical Practice Guideline 21/1/2015
Diagnosis of Obstructive Sleep Apnea in Adults A Clinical Practice Guideline From the American College of Physicians 26/9/2014
แนวทางปฏิบัติในการรักษาภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้นในเด็ก (Pediatric Obstructive Sleep Apnea : Current Practice Guideline) 30/7/2014
กลุ่มอาการหยุดหายใจขณะหลับชนิดอุดกั้น (Obstructive Sleep Apnea Syndrome) และ โรคกรดไหลย้อน (Gastroesophageal Reflux Disease) 30/4/2014

Page 1 of 3  (All 37 records)