ความรู้สำหรับแพทย์และ CPG
หัวข้อ วันที่
หนังสือคำแนะนำการคัดกรองการได้ยินในทารก 17/4/2024
แนวปฏิบัติในการรักษาผู้ป่วยเลือดกำเดาไหล สำหรับแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป (พ.ศ. 2567) 3/1/2024
แนวทางเวชปฏิบัติสาหรับโรคจมูกอักเสบภูมิแพ้ในคนไทย (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2565) 21/4/2023
แนวทางการกำหนดค่า P4P ของโสต ศอ นาสิกแพทย์ 22/2/2023
Update วิธีแปลผลและการใช้ผลทดสอบการนอนหลับ 14/12/2022
อันตราย/ข้อควรระวังจากการใช้เครื่อง CPAP โดยไม่ได้พบแพทย์ 14/12/2022
Guideline Snoring and Obstructive Apnea 19/1/2022
แนวปฏิบัติการให้บริการคลินิก โสต ศอ นาสิก วิถีใหม่ ในสถานการณ์การระบาดของ COVID 19 16/8/2021
วิธีเก็บสิ่งตรวจจากบริเวณหลังโพรงจมูก (Nasopharyngeal Swab) 3/8/2021
(ร่าง) แนวทางในการดูแลผู้ป่วยมะเร็งช่องปาก 15/6/2021
(ร่าง) แนวทางปฏิบัติสำหรับการให้บริการในคลินิกโสต ศอ นาสิก 15/6/2021
(ร่าง) แนวทางการใช้อุปกรณ์ชุดประสาทหูเทียมในการผ่าตัดฝังประสาทหูเทียมในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 17/3/2021
European Position Paper on Rhinosinusitis and Nasal Polyps 2020 18/5/2020
Clinical Practice Guideline: Improving Nasal Form and Function after Rhinoplasty 18/5/2020
Clinical Practice Guideline: Nosebleed (Epistaxis) 18/5/2020

Page 1 of 18  (All 266 records)