วิธีเก็บสิ่งตรวจจากบริเวณหลังโพรงจมูก (Nasopharyngeal Swab)

วิธีเก็บสิ่งตรวจจากบริเวณหลังโพรงจมูก สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ (Standard nasopharyngeal swab)


วิธีเก็บสิ่งตรวจจากบริเวณหลังโพรงจมูกด้วยตนเอง (Self nasopharyngeal swab)