ติดต่อราชวิทยาลัย

สำนักงานราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทย ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ซอยศูนย์วิจัยถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
Tel: 083-893-9643
E-mail: rcotsecretariat@gmail.com