ประกาศราชวิทยาลัยฯที่สำคัญ
ฉบับที่ รายละเอียด
1

ประกาศ แต่งตั้งกรรมการบริหารราชวิทยาลัยฯ

ประกาศวันที่ 24 สิงหาคม 2564

2

ประกาศ คณะอนุกรรมการจัดประชุมวิชาการและการศึกษาต่อเนื่อง

ประกาศวันที่ 24 สิงหาคม 2564

3

ประกาศ คณะอนุกรรมการประสานงานสาธารณสุข

ประกาศวันที่ 24 สิงหาคม 2564

4

ประกาศ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านศัลยศาสตร์ศีรษะและคอ

ประกาศวันที่ 24 สิงหาคม 2564

5

ประกาศ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการโรคจมูก

ประกาศวันที่ 24 สิงหาคม 2564

6

ประกาศ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้า

ประกาศวันที่ 24 สิงหาคม 2564

7

ประกาศ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านหู คอ จมูก เด็ก

ประกาศวันที่ 24 สิงหาคม 2564

8

ประกาศ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้าน โสต ศอ นาสิกวิทยาการนอนหลับ

ประกาศวันที่ 24 สิงหาคม 2564

9

ประกาศ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านโรคกล่องเสียงและการกลืน

ประกาศวันที่ 24 สิงหาคม 2564

10

ประกาศ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการคัดเลือกแพทย์ดีเด่น

ประกาศวันที่ 24 สิงหาคม 2564

11

ประกาศ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายปฏิคม ทะเบียน ประชาสัมพันธ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ประกาศวันที่ 24 สิงหาคม 2564

12

ประกาศ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านหู

ประกาศวันที่ 24 สิงหาคม 2564

13

ประกาศ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจริยธรรม

ประกาศวันที่ 24 สิงหาคม 2564

14

ประกาศ แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำประวัติ โสต ศอ นาสิกแพทย์ และประวัติราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทย

ประกาศวันที่ 24 สิงหาคม 2564

15

ประกาศ แต่งตั้งคณะทำงานศึกษาอัตรากำลังในกระทรวงสาธารณสุข

ประกาศวันที่ 24 สิงหาคม 2564


Page 1 of 2  (All 30 records)