ประกาศราชวิทยาลัยฯที่สำคัญ
ฉบับที่ รายละเอียด
1

แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทย วาระ พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๖

ประกาศวันที่ 5 มกราคม 2566

2

แต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านศัลยศาสตร์ศีรษะและคอ

ประกาศวันที่ 10 มกราคม 2566

3

แต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านโรคจมูก

ประกาศวันที่ 10 มกราคม 2566

4

แต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้า

ประกาศวันที่ 10 มกราคม 2566

5

แต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านหู คอ จมูกเด็ก

ประกาศวันที่ 10 มกราคม 2566

6

แต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้าน โสต ศอ นาสิกวิทยาการนอนหลับ

ประกาศวันที่ 10 มกราคม 2566

7

แต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านโรคกล่องเสียงและการกลืน

ประกาศวันที่ 10 มกราคม 2566

8

แต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านหู

ประกาศวันที่ 10 มกราคม 2566

9

แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบเพื่อประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรม ด้านศัลยศาสตร์ศีรษะและคอ

ประกาศวันที่ 10 มกราคม 2566

01