ประกาศราชวิทยาลัยฯที่สำคัญ
ฉบับที่ รายละเอียด
1

แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทย วาระ พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๖

ประกาศวันที่ 5 มกราคม 2566

2

แต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านศัลยศาสตร์ศีรษะและคอ

ประกาศวันที่ 10 มกราคม 2566

3

แต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านโรคจมูก

ประกาศวันที่ 10 มกราคม 2566

4

แต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้า

ประกาศวันที่ 10 มกราคม 2566

5

แต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านหู คอ จมูกเด็ก

ประกาศวันที่ 10 มกราคม 2566

6

แต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้าน โสต ศอ นาสิกวิทยาการนอนหลับ

ประกาศวันที่ 10 มกราคม 2566

7

แต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านโรคกล่องเสียงและการกลืน

ประกาศวันที่ 10 มกราคม 2566

8

แต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านหู

ประกาศวันที่ 10 มกราคม 2566

9

แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบเพื่อประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรม ด้านศัลยศาสตร์ศีรษะและคอ

ประกาศวันที่ 8 มกราคม 2566

10

ประกาศ ราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทยที่ 10/2566 เรื่อง แต่งตั้ง คณะอนุกรรมการประกวดวิจัยแพทย์ประจำบ้าน ปีการฝึกอบรม 2565

ประกาศวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566

11

ประกาศ ราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทย ที่ 11/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบเพื่อประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรม ด้านโสตวิทยา โสตประสาทวิทยา

ประกาศวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566

12

ประกาศ ราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทยที่ 12/2566 เรื่อง กิจกรรมที่สามารถเบิก และอัตาการเบิก/ค่าตอบแทน

ประกาศวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566

13

ประกาศ ราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทยที่ 13/2566 เรื่อง แต่งตั้ง คณะอนุกรรมการประกวดวิจัยแพทย์ประจำบ้าน ปีการฝึกอบรม 2565

ประกาศวันที่ 15 มีนาคม 2566

14

ประกาศ ราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทย ที่ 14/2566 เรื่อง แต่งตั้ง คณะอนุกรรมการประสานสาธารณสุขและแพทย์นอกสถาบันฝึกอบรม

ประกาศวันที่ 7 มีนาคม 2566

15

ประกาศ ราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทยที่ 15/2566 เรื่อง แต่งตั้ง คณะอนุกรรมการตรวจรับงานของบริษัทผู้รับจัดการประชุมวิชาการ ประจำปีราชวิทยาลัยโสตฯ ครั้งที่ 1/2566 วันที่ 2-4 พฤษภาคม 2566

ประกาศวันที่ 27 มีนาคม 2566


Page 1 of 2  (All 27 records)