ประชุมวิชาการอื่นๆ

สาขาวิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับสมัครแพทย์เพื่อเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรประกาศนียบัตรด้าน ศัลยศาสตร์ศีรษะ และคอ ประจำปีการศึกษา 2567 จำนวน 1 ตำแหน่ง

14 กุมภาพันธ์ 2567

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

สาขาวิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับสมัครแพทย์เพื่อเข้าฝึกอบรมหลักสูตรแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาด้านโสตวิทยาโสตประสาทวิทยา ประจำปีการฝึกอบรม 2567 จำนวน 1 ตำแหน่ง

14 กุมภาพันธ์ 2567

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

งานประชุม ICORL2024:International Congress of ORL-HNS 2024 วันที่ 18-21 เมษายน 2567 ณ สาธารณรัฐเกาหลี

25 มกราคม 2567

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยคณะแพทยศาสตร์ และคณะทันตแพทยศาสตร์ ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการ Precision Approach in management of Head&Neck Cancer โดยวิทยากรจาก Massachusetts General Hospital, Harvard Medical S

15 มกราคม 2567

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ประชุมวิชาการประจำปี Update in Practical ENT ครั้งที่ 24 Hearing Rehabilitation การฟื้นฟูการได้ยิน

29 กันยายน 2566

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

การประชุมวิชาการ The 1st Ramathibodi laryngology and voice therapy conference

27 มกราคม 2566

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง Basic to Advance Rhinoplasty

1 ธันวาคม 2565

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

การประชุมวิชาการ 3rd Annual Conference of Thai Society for Head and Neck Oncology

26 ตุลาคม 2565

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

การประชุม 12TH SINGAPORE SLEEP, ALLERGY & RHINOLOGY CONFERENCE

21 กันยายน 2565

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

การประชุม Pre-congress กิจกรรมการอบรมปฏิบัติการทางเดินหายใจอุดกั้นในผู้ป่วยเด็ก วันอังคารที่ 4 ตุลาคม 2565

6 กันยายน 2565

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

13th Annual Meeting of the Thai Rhinologic Society

5 กันยายน 2565

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

หลักเกณฑ์การขอรับการสนับสนุนจากราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแห่งประเทศไทย สำหรับการประชุม IFOS Dubai ENT World congress วันที่ 17-21 มกราคม 2566

4 สิงหาคม 2565

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

RCOT webcast - Multi-Disciplinary Excellence Readiness: Evidence to Practice

18 กรกฎาคม 2565

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

Upskilling and Reskilling in Audio-Vestibular Workshops, PSU 2022

18 กรกฎาคม 2565

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

Page 1 of 2  (All 22 records)