ประชุมวิขาการอื่นๆ

หลักเกณฑ์การขอรับการสนับสนุนจากราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแห่งประเทศไทย สำหรับการประชุม IFOS Dubai ENT World congress วันที่ 17-21 มกราคม 2566

4 สิงหาคม 2565

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

RCOT webcast - Multi-Disciplinary Excellence Readiness: Evidence to Practice

18 กรกฎาคม 2565

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

Upskilling and Reskilling in Audio-Vestibular Workshops, PSU 2022

18 กรกฎาคม 2565

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ขอเชิญทุกท่านร่วมประชุมวิชาการ "Advances in Sleep Otolaryngology"

17 มิถุนายน 2565

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

วันนอนหลับโลก (World Sleep Day)

4 มีนาคม 2565

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

World Hearing Day - Educational Materials 2022

3 มีนาคม 2565

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

IFOS Dubai ENT World Congress 2023

17 กุมภาพันธ์ 2565

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

International Congress of ORL-HNS 2022 in conjunction with 96th Annual Congress of Korean Society of Otorhinolaryngology-Head & Surgery

17 กุมภาพันธ์ 2565

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

All about Thyroidectomy

14 ธันวาคม 2564

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

IFOS 2021 Vancouver moved to 2022

5 มกราคม 2564

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม