ประชุมวิชาการอื่นๆ

งานประชุมประจำปีของสมาคมแพทย์โรคจมูก (ไทย) Rhinology for All 2024

7 มิถุนายน 2567

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

American Academy of Otolaryngology-Head and Neck Surgery (AAO-HNS) Foundation ร่วมกับ Asian Society of Head and Neck Oncology (ASHNO)

23 เมษายน 2567

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ประชาสัมพันธ์งานประชุม 2024 Taiwan Rhinology Society (TRS) ANNUAL MEETING & INTERNATIONAL CONFERENCE

23 เมษายน 2567

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

งานประชุม 7th Annual Columbia University Endoscopic Sinus, Skull Base, Orbit, and Ear Surgery Course, June 5-7, 2024

17 มีนาคม 2567

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

การพัฒนาแบบสอบถามความคิดเห็นให้มีประสิทธิภาพ

11 มีนาคม 2567

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรียนเชิญแพทย์ผู้สนใจ เข้าร่วมงาน 2nd TU Endoscopic ear surgery workshop วันที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 08:00-16:30 น.

28 กุมภาพันธ์ 2567

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

สาขาวิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับสมัครแพทย์เพื่อเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรประกาศนียบัตรด้าน ศัลยศาสตร์ศีรษะ และคอ ประจำปีการศึกษา 2567 จำนวน 1 ตำแหน่ง

14 กุมภาพันธ์ 2567

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

สาขาวิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับสมัครแพทย์เพื่อเข้าฝึกอบรมหลักสูตรแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาด้านโสตวิทยาโสตประสาทวิทยา ประจำปีการฝึกอบรม 2567 จำนวน 1 ตำแหน่ง

14 กุมภาพันธ์ 2567

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

งานประชุม ICORL2024:International Congress of ORL-HNS 2024 วันที่ 18-21 เมษายน 2567 ณ สาธารณรัฐเกาหลี

25 มกราคม 2567

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยคณะแพทยศาสตร์ และคณะทันตแพทยศาสตร์ ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการ Precision Approach in management of Head&Neck Cancer โดยวิทยากรจาก Massachusetts General Hospital, Harvard Medical S

15 มกราคม 2567

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ประชุมวิชาการประจำปี Update in Practical ENT ครั้งที่ 24 Hearing Rehabilitation การฟื้นฟูการได้ยิน

29 กันยายน 2566

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

การประชุมวิชาการ The 1st Ramathibodi laryngology and voice therapy conference

27 มกราคม 2566

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง Basic to Advance Rhinoplasty

1 ธันวาคม 2565

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

การประชุมวิชาการ 3rd Annual Conference of Thai Society for Head and Neck Oncology

26 ตุลาคม 2565

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

Page 1 of 2  (All 28 records)