ประชุมวิขาการอื่นๆ

การประชุมวิชาการ The 1st Ramathibodi laryngology and voice therapy conference

27 มกราคม 2566

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง Basic to Advance Rhinoplasty

1 ธันวาคม 2565

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

การประชุมวิชาการ 3rd Annual Conference of Thai Society for Head and Neck Oncology

26 ตุลาคม 2565

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

การประชุม 12TH SINGAPORE SLEEP, ALLERGY & RHINOLOGY CONFERENCE

21 กันยายน 2565

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

การประชุม Pre-congress กิจกรรมการอบรมปฏิบัติการทางเดินหายใจอุดกั้นในผู้ป่วยเด็ก วันอังคารที่ 4 ตุลาคม 2565

6 กันยายน 2565

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

13th Annual Meeting of the Thai Rhinologic Society

5 กันยายน 2565

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

หลักเกณฑ์การขอรับการสนับสนุนจากราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแห่งประเทศไทย สำหรับการประชุม IFOS Dubai ENT World congress วันที่ 17-21 มกราคม 2566

4 สิงหาคม 2565

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

RCOT webcast - Multi-Disciplinary Excellence Readiness: Evidence to Practice

18 กรกฎาคม 2565

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

Upskilling and Reskilling in Audio-Vestibular Workshops, PSU 2022

18 กรกฎาคม 2565

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ขอเชิญทุกท่านร่วมประชุมวิชาการ "Advances in Sleep Otolaryngology"

17 มิถุนายน 2565

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

วันนอนหลับโลก (World Sleep Day)

4 มีนาคม 2565

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

World Hearing Day - Educational Materials 2022

3 มีนาคม 2565

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

IFOS Dubai ENT World Congress 2023

17 กุมภาพันธ์ 2565

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

International Congress of ORL-HNS 2022 in conjunction with 96th Annual Congress of Korean Society of Otorhinolaryngology-Head & Surgery

17 กุมภาพันธ์ 2565

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

All about Thyroidectomy

14 ธันวาคม 2564

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

Page 1 of 2  (All 16 records)