ความรู้สำหรับประชาชน
หัวข้อ วันที่
รู้ทันมะเร็งในช่องปาก 19/4/2024
ข้อควรระวังในการเบิกจ่าย sleep test และ CPAP จากระบบประกันสังคมและประกันสุขภาพของภาครัฐ 15/3/2024
การทดสอบการนอนหลับ (Sleep test) 21/6/2023
เปรียบเทียบการจี้คลื่นความถี่วิทยุ vs เลเซอร์รักษานอนกรน 21/6/2023
การใช้คลื่นความถี่วิทยุ รักษานอนกรน และหยุดหายใจขณะหลับ 21/6/2023
*Update วิธีแปลผลและการใช้ผลทดสอบการนอนหลับ* 21/6/2023
Update วิธีแปลผลและการใช้ผลทดสอบการนอนหลับ 13/12/2022
อันตราย/ข้อควรระวังจากการใช้เครื่อง CPAP โดยไม่ได้พบแพทย์ 13/12/2022
เลือดกำเดาไหล 15/9/2022
โรคนอนกรน 24/11/2021
"ไวรัสอันตราย ...หูตึงได้" 24/11/2021
หนูน้อยหูดี 24/11/2021
โรคโควิด-19 24/11/2021
ฝีหนองรอบทอนซิล 24/11/2021
เมื่อการรับกลิ่นเปลี่ยนไปควรทำอย่างไรดี 24/5/2021

Page 1 of 13  (All 189 records)