ความรู้สำหรับประชาชน
หัวข้อ วันที่
รู้ทันมะเร็งในช่องปาก 19/4/2024
ข้อควรระวังในการเบิกจ่าย sleep test และ CPAP จากระบบประกันสังคมและประกันสุขภาพของภาครัฐ 15/3/2024
การทดสอบการนอนหลับ (Sleep test) 21/6/2023
เปรียบเทียบการจี้คลื่นความถี่วิทยุ vs เลเซอร์รักษานอนกรน 21/6/2023
การใช้คลื่นความถี่วิทยุ รักษานอนกรน และหยุดหายใจขณะหลับ 21/6/2023
*Update วิธีแปลผลและการใช้ผลทดสอบการนอนหลับ* 21/6/2023
Update วิธีแปลผลและการใช้ผลทดสอบการนอนหลับ 13/12/2022
อันตราย/ข้อควรระวังจากการใช้เครื่อง CPAP โดยไม่ได้พบแพทย์ 13/12/2022
โรคนอนกรน 24/11/2021
อาการนอนกรน และ ภาวะหยุดหายใจขณะหลับ 15/5/2020
เครื่องทำให้เกิดความดันลบในช่องปาก (Oral Negative Pressure-Producing Machine): ทางเลือกใหม่สำหรับรักษาอาการนอนกรน และ/หรือ ภาวะหยุดหายใจขณะหลับ 7/8/2015
ร้องเพลง หรือเล่นเครื่องดนตรีชนิดเป่า.....ช่วยนอนกรนได้จริงหรือ 21/7/2014
ถ้าใช้เครื่องอัดอากาศขณะหายใจเข้า (CPAP) จำเป็นต้องใช้ เครื่องปรับอากาศให้อุ่นและชื้น (Humidifier) ไหม 15/7/2014
เลือกเครื่องอัดอากาศขณะหายใจเข้า [Continuous Positive Airway Pressure (CPAP)] แบบ Auto หรือ Manual ดี 10/7/2014
เทคโนโลยีช่วยการนอนกรน 9/4/2014

Page 1 of 3  (All 36 records)