ประชุมวิชาการประจำปี

รับชมการประชุมวิชาการก้าวไกล ๕๐ ปี ราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ (ย้อนหลัง)

17 พฤศจิกายน 2564

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

งานประชุมวิชาการก้าวไกล ๕๐ ปี ราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔

3 กันยายน 2564

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม