ประชุมวิชาการประจำปี

การประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 1/2567 ราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์ แห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 1-3 พฤษภาคม 2567 ณ โรงแรมเชอราตัน หัวหิน จังหวัดเพชรบุรี

20 มีนาคม 2567

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

RCOT Live 1/2022 Video Rerun

6 มิถุนายน 2565

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

งานประชุมวิชาการก้าวไกล ราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2565

28 มีนาคม 2565

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ขอรบกวนเวลาท่านสมาชิกตอบแบบสอบถามว่ามีความประสงค์จะไปร่วมประชุมหรือไม่

17 มีนาคม 2565

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

รับชมการประชุมวิชาการก้าวไกล ๕๐ ปี ราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ (ย้อนหลัง)

17 พฤศจิกายน 2564

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

งานประชุมวิชาการก้าวไกล ๕๐ ปี ราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔

3 กันยายน 2564

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม