ความรู้สำหรับประชาชน
หัวข้อ วันที่
"ไวรัสอันตราย ...หูตึงได้" 24/11/2021
หนูน้อยหูดี 24/11/2021
หูชั้นกลางอักเสบ หรือหูน้ำหนวกชนิดเรื้อรัง (Chronic Otitis Media) 15/6/2016
เสียงแว่วในหูของผู้สูงอายุ 7/10/2014
ปัญหาการได้ยินในผู้สูงอายุ 3/4/2014
โรคตะกอนหินปูนในหูชั้นในหลุด 2/8/2011
หูชั้นกลางอักเสบเฉียบพลัน (Acute Otitis Media) 1/7/2011
โรคเบาหวาน และ ปัญหาหูอื้อ เสียงดังในหู และเวียนศีรษะบ้านหมุน 11/11/2010
กรดยูริกในเลือดที่สูง และ ปัญหาหูอื้อ�เสียงดังในหู และเวียนศีรษะบ้านหมุน 11/11/2010
ไขมันในเลือดที่สูง และ ปัญหาหูอื้อ เสียงดังในหู และเวียนศีรษะบ้านหมุน 11/11/2010
ความดันโลหิตสูง และ ปัญหาหูอื้อ เสียงดังในหู และเวียนศีรษะบ้านหมุน 11/11/2010
การดูแลรักษาสุขอนามัยของหู (Aural Hygiene) 21/12/2009
เมื่อน้ำ...เข้าหู 21/12/2009
เยื่อแก้วหูอักเสบเฉียบพลัน (Acute Myringitis) 22/10/2009
ท่อยูสเตเชียนทำงานผิดปกติ (Eustachian Tube Dysfunction) 12/10/2009

Page 1 of 3  (All 34 records)