ความรู้สำหรับแพทย์และ CPG
หัวข้อ วันที่
Clinical Practice Guideline- Bell's palsy 18/5/2020
Clinical Practice Guideline- Cerumen Impaction 18/5/2020
Clinical Practice Guideline Sudden Hearing Loss (Update) 18/5/2020
Clinical Practice Guideline- Tympanostomy Tubes in Children 18/5/2020
Clinical Practice Guideline-Meniere's Disease 18/5/2020
Clinical Practice Guideline: Benign Paroxysmal Positional Vertigo (Update) 8/5/2017
Clinical Practice Guideline: Tinnitus 10/10/2016
Clinical Practice Guideline: Otitis Media with Effusion (Update) 27/6/2016
Clinical Practice Guideline: Otitis Media with Effusion Executive Summary (Update) 9/2/2016
ปัญหาการทรงตัวในผู้สูงวัย (balance disorders in elderly) 17/6/2015
การพิจารณาการดูแลรักษาผู้ป่วยเนื้องอกของเส้นประสาทสมองคู่ที่แปด (Decision Making in Vestibular Schwannoma Patient) 22/7/2014
การดูแลรักษาผู้ป่วยโรคเนื้องอกของประสาทสมองคู่ที่ 8 โดยแพทย์สหสาขา (Multidisciplinary Approach of Acoustic Neuroma) 22/7/2014
Clinical Practice Guideline : Acute Otitis Externa 9/4/2014
Clinical Practice Guideline-The Diagnosis and Management of Acute Otitis Media 26/2/2013
Clinical practice guideline-Otitis media with effusion 7/2/2013

Page 1 of 2  (All 23 records)