งานวิชาการความรู้ทันสมัย ครั้งที่ 1/2565 "New Update of Tracheostomy Tube"

ขออนุญาตเรียนประชาสัมพันธ์การประชุมความรู้ทันสมัย ครั้งที่ 1/2565 ในวันที่ 12 เดือนมกราคม 2565 เวลา 12.00-13.30 น. ในหัวข้อ New update of tracheostomy tube โดยราชวิทยาลัยโสตฯ ร่วมกับ Medtronic จัดประชุมวิชาการในรูปแบบออนไลน์ โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมฟังการประชุมได้ตามลิงก์ด้านล่าง

ดำเนินรายการ
โดย รศ.นพ.ภาวิน เกษกุล

โดยมีหัวข้อที่น่าสนใจดังนี้
Percutaneous tracheostomy why and when
เวลา 12.10-12.50
โดย Babak Sarani, MD, FACS, FCCM

Tracheostomy technology with 3C concept
เวลา 12.50-13.20
โดย อ.นพ.พนัส บิณศิรวานิช

Webinar Registration : https://medtronic.zoom.us/webinar/register/WN_MZKbcPiPREC6RA8oAqCTrg

Last update: 6 มกราคม 2565