ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีความประสงค์เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการฝึกอบรม 2567 รอบที่ 2 จำนวน 3 ตำแหน่ง

ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีความประสงค์เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการฝึกอบรม 2567 รอบที่ 2 จำนวน 3 ตำแหน่ง

- ยื่นใบสมัครและเอกสารหลักฐาน ตั้งแต่วันที่ 18 - 31 มีนาคม 2567
สามารถดาวโหลดใบสมัครและดูรายละเอียดได้ที่ http://110.77.140.129/ent/index.php/component/k2/item/123
- สอบสัมภาษณ์ ในวันอังคารที่ 2 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา ชั้น 7 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายสนับสนุนการศึกษา
โทรศัพท์ 037 395 451 ต่อ 60703, 60706
E- mail : jujuju0078@gmail.com

ส่งเอกสารได้ที่ ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เลขที่ 62 หมู่ 7 ถ.รังสิต - นครนายก ต.องครักษ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120

Last update: 23 มีนาคม 2567