สาขาวิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีฝึกอบรม 2567 รอบที่ 2 จำนวน 1 ตำแหน่ง

สาขาวิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีฝึกอบรม 2567 รอบที่ 2 จำนวน 1 ตำแหน่ง

สามารถดาวน์โหลดใบสมัครและดูรายละเอียดได้จาก SCAN Qr code ในโปสเตอร์นี้

และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ฝ่ายการศึกษาหลังปริญญา โทร 0 7445 1393
- ยื่นใบสมัครและเอกสารหลักฐาน ภายในวันที่ 18-31 มีนาคม 2567
- สอบคัดเลือกฯ ในวันที่ 2 เมษายน 2567 ณ ชั้น 4 ตึก 13 ชั้น สาขาวิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์

Last update: 23 มีนาคม 2567