หน่วยโรคจมูกและภูมิแพ้ ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับสมัครแพทย์เพื่อเข้าฝึกอบรมหลักสูตรแพทย์ประจำบ้านต่อยอดเฉพาะทาง อนุสาขาโรคจมูก และภูมิแพ้ ประจำปีการฝึกอบรม 2567

หน่วยโรคจมูกและภูมิแพ้ ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับสมัครแพทย์เพื่อเข้าฝึกอบรมหลักสูตรแพทย์ประจำบ้านต่อยอดเฉพาะทาง อนุสาขาโรคจมูก และภูมิแพ้ ประจำปีการฝึกอบรม 2567 จำนวน 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ
1. เป็นแพทย์ประจำบ้าน สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา ชั้นปีสุดท้าย ที่มีสิทธิสอบในปี 2566
2. โสต ศอ นาสิกแพทย์

รับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567
สอบสัมภาษณ์ วันที่ 7 เดือนมีนาคม 2567 เวลา 12:00 น. ณ ห้องประชุมสมชาติ ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา
สอบถามรายละเอียดได้ที่ ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา (คุณอุทัยทิพย์) E-mail: usrigraiwest2@gmail.com

Last update: 23 มกราคม 2567