กองโสต ศอ นาสิกกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า รับสมัครแพทย์เพื่อเข้าฝึกอบรมหลักสูตรแพทย์ประจำบ้านต่อยอดเฉพาะทาง อนุสาขาโรคจมูก และภูมิแพ้ ประจำปีการฝึกอบรม 2567 จำนวน 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ
    1. ต้องได้รับวุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติ มาแล้ว
    2. สำเร็จการฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทางมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือไม่มีพันธะการชดใช้ทุนกับต้นสังกัด

รับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567
สอบสัมภาษณ์วันที่ 12 มีนาคม 2567 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมธนาคารออมสิน
สอบถามรายละเอียดได้ที่ กองโสต ศอ นาสิกกรรม (คุณกวีวัฒน์) โทร : 02 763 3073
E mail : entpmk2021@gmail.com

ดาวน์โหลดไฟล์ประกอบ


เอกสารแนบ

Last update: 11 มกราคม 2567