รับสมัครแพทย์เพื่อประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรม ด้านนาสิกวิทยาและโรคภูมิแพ้ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ปีการศึกษา 2567 จำนวน 1 ตำแหน่ง

ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์การผ่าตัดส่องกล้องโรคจมูกและไซนัส แห่งโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และหน่วยนาสิกวิทยาและภูมิแพ้ ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย รับสมัครแพทย์เพื่อประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรม ด้านนาสิกวิทยาและโรคภูมิแพ้ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ปีการศึกษา 2567 จำนวน 1 ตำแหน่ง

ดาวน์โหลดไฟล์ประกอบ


เอกสารแนบ

Last update: 5 มีนาคม 2567