รับสมัครแพทย์เพื่อประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรมโสต ศอ นาสิกวิทยาด้านนาสิกวิทยาและโรคภูมิแพ้ ประจำปีการศึกษา 2566

ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์การผ่าตัดส่องกล้องโรคจมูกและไซนัส แห่งโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย,หน่วยนาสิกวิทยาและภูมิแพ้ ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รับสมัครแพทย์เพื่อประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรมโสต ศอ นาสิกวิทยาด้านนาสิกวิทยาและโรคภูมิแพ้ ประจำปีการศึกษา 2566

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 10 มีนาคม 2566 สอบสัมภาษณ์วันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2566

สถานที่ อาคารรัตนวิทยาพัฒน์ ชั้น 17 (โซน A) โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เวลา 13.30 น. - 15.30 น.

ส่งเอกสารสมัครทาง อีเมล์ ecsinus@gmail.com ติดต่อสอบถาม โทร. 02-256-5231

ดาวน์โหลดเอกสาร

Last update: 19 ธันวาคม 2565