ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา มข. รับสมัครแพทย์เพื่อเข้าฝึกอบรมหลักสูตรแพทย์ประจำบ้านต่อยอดเฉพาะทาง อนุสาขาโรคจมูก และภูมิแพ้ ประจำปีการฝึกอบรม 2565 จำนวน 1 ตำแหน่ง