ประกาศเปิดรับสมัครแพทย์เข้าฝึกอบรม ในหลักสูตรเพื่อประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรมด้านศัลยศาสตร์ศีรษะและคอ ประจำปี 2565 (จุฬาฯ)

หน่วยศัลยกรรมศีรษะและคอ ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

เปิดรับสมัครแพทย์เข้าฝึกอบรม ในหลักสูตรเพื่อประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรมด้านศัลยศาสตร์ศีรษะและคอ ประจำปี 2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566

จำนวน 2 ตำแหน่ง

ดาวน์โหลดไฟล์ประกอบ


เอกสารแนบ