ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอดเพื่อประกาศนียบัตรวิชาชีพเวชกรรม ด้านศัลยศาสตร์กล่องเสียงและหลอดลม ประจำปี 2566 (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอดเพื่อประกาศนียบัตรวิชาชีพเวชกรรม ด้านศัลยศาสตร์กล่องเสียงและหลอดลม ประจำปี 2566 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 กำหนดการสอบสัมภาษณ์ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 รายละเอียดเพิ่มเติม และดาวน์โหลดใบสมัคร http://ent.md.chula.ac.th/?p=463

Last update: 3 กุมภาพันธ์ 2566