รับสมัครแพทย์เพื่อเข้าฝึกอบรมหลักสูตรแพทย์ประจำบ้านต่อยอดเฉพาะทาง อนุสาขาโรคจมูก และภูมิแพ้ ประจำปีการฝึกอบรม 2566 จำนวน 1 ตำแหน่ง (พระมงกุฎเกล้า)