รับสมัครแพทย์เพื่อประกาศนียบัตรวิชาชีพเวชกรรม ด้านศัลยศาสตร์ศีรษะและคอ(จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

เปิดรับสมัคร แพทย์เพื่อประกาศนียบัตร วิชาชีพเวชกรรม ด้านศัลยศาสตร์ศีรษะและคอ 2566 รับสมัครตั้งแต่ วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง 1 มีนาคม 2566 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม TEL : 02-256-4000 ต่อ 61721 Email : worawat1624@gmail.com ดาวน์โหลดใบสมัคร http://ent.md.chula.ac.th/?p=463

Last update: 3 กุมภาพันธ์ 2566