รับสมัครแพทย์เพื่อประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรมโสต ศอ นาสิกวิทยาด้านนาสิกวิทยาและโรคภูมิแพ้ ประจำปีการศึกษา 2566

ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอดเพื่อประกาศนียบัตรประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรม ด้านนาสิกวิทยาและโรคภูมิแพ้ ปีการศึกษา 2566 เริ่มเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 - 30 มกราคม 2566 โดยวันสอบสัมภาษณ์จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งผ่านทาง https://www.rama.mahidol.ac.th/ent/th/application_fellow_rhino2566 แพทย์ที่สนใจสามารสมัครผ่านช่องทาง https://www.rama.mahidol.ac.th/ent/th/application_fellow_rhino2566

ติดต่อสอบถาม โทร. 02-201-1525

Last update: 3 มกราคม 2566