ประกาศรับสมัครแพทย์เพื่อประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรมโสต ศอ นาสิกวิทยาด้านนาสิกวิทยาและโรคภูมิแพ้ ประจำปีการศึกษา 2565 ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์การผ่าตัดส่องกล้องโรคจมูกและไซนัส (จุฬา)

ประกาศรับสมัครแพทย์เพื่อประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรมโสต ศอ นาสิกวิทยาด้านนาสิกวิทยาและโรคภูมิแพ้ ประจำปีการศึกษา 2565

ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์การผ่าตัดส่องกล้องโรคจมูกและไซนัส แห่งโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย,หน่วยนาสิกวิทยาและภูมิแพ้ ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 4 มีนาคม 2565 กำหนดสอบสัมภาษณ์วันจันทร์ที่ 7 มีนาคม 2565

สถานที่ อาคารรัตนวิทยาพัฒน์ ชั้น 17 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เวลา 13.30 น. - 15.30 น.

ส่งเอกสารสมัครทาง อีเมล์ ecsinus@gmail.com ติดต่อสอบถาม โทร. 02-256-5231

ดาวน์โหลดไฟล์ประกอบ