ขอรับการสนับสนุนจากราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแห่งประเทศไทย สำหรับการประชุม 15 th ASIA OCENIA ORL-HNS วันที่ 8-12 มีนาคม 2023 บริสเบน ออสเตรเลีย

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มแสดงความจำนงค์ขอรับการสนับสนุนจากราชวิทยาลัยฯ [Last update: 29/09/2565]

ส่งเอกสารที่
รศ.พญ.นันทิการ์ สันสุวรรณ (เอกสารขอทุน IFOS)
สำนักงานราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทย อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ชั้นที่ 10 ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กทม. 10330

Last update: 29 กันยายน 2565