งานประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “The 26th International Rhinoloy Update Course”

วันที่ 22 - 23 พฤศจิกายน 2566 สาขาวิชาโรคจมูกและโรคภูมิแพ้ ภาควิชาโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา ร่วมกับ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ และ ศูนย์ฝึกอบรมทักษะหัตถการทางการแพทย์ศิริราช (ศูนย์ SiTEC1) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ได้จัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “The 26th International Rhinoloy Update Course”

ซึ่งเป็นการประชุมเกี่ยวกับโรคทางจมูกและโรคภูมิแพ้รวมทั้งการผ่าตัดจมูกและไซนัส เพื่อเสริมสร้างความรู้และเทคนิคในการใช้กล้องเทเลเอนโดสโคป และฝึกทักษะความชำนาญในการใช้อุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ในการทำหัตถการ ณ ศูนย์ฝึกอบรมทักษะหัตถการทางการแพทย์ศิริราช (ศูนย์ SiTEC1) อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 4

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประชุม
ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่
bannapuch.pin@gmail.com/ 02-419-7409 (คุณบรรณพัชร์/คุณกนกพร/คุณธราธรรม)

Last update: 29 สิงหาคม 2566