งานประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 10 (National Congress on Medical Education 2024) ภายใต้หัวข้อ Reshaping Medical Education Towards Well-Being for All ระหว่างวันที่ 25 – 27 พฤศจิกายน 2567

ด้วยกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย กำหนดจัดงานประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 10 (National Congress on Medical Education 2024) ภายใต้หัวข้อ Reshaping Medical Education Towards Well-Being for All ระหว่างวันที่ 25 – 27 พฤศจิกายน 2567 ณ โรงแรมแชงกรี-ลา เชียงใหม่ ในรูปแบบ Hybrid

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ncme2024.org

ดาวน์โหลดไฟล์ประกอบ


เอกสารแนบ

Last update: 21 กุมภาพันธ์ 2567