ราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทย ขอแสดงความยินดีกับนายแพทย์ภักดี สรรค์นิกร และนายแพทย์ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์ ในโอกาสได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Last update: 17 มกราคม 2567