ภาควิชาโสต ศอ นาวิกวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญชวนแพทย์โสต ศอ นาสิกแพทย์ หรือบุคลากรทางการแพทย์ ที่สนใจเข้าร่วมฟังบรรยาย งานประชุมวิชาการ The 1st ENT CU Congress เปิดลงทะเบียนตั้งวันนี้ จนถึง 3

ลงทะเบียนเข้าร่วมได้ที่ https://forms.gle/7XrPTyGTL8siBgax5

ดาวน์โหลดไฟล์ประกอบ


เอกสารแนบ

Last update: 16 มกราคม 2567