ขอเชิญสมาชิกที่ยังไม่มี pin code ที่จะใช้เลือกตั้งกรรมการแพทยสภา วาระ 2566-2568 และการเลือกตั้งกรรมการบริหารราชวิทยาลัยโสตฯ วาระ 2567-2569 แบบออนไลน์ ลงทะเบียนเพื่อรับ pin code