ขอสมาชิกอัพเดท ที่อยู่, E-mail address, Line id และเบอร์โทรศัพท์

คณะกรรมการบริหารราชวิทยาลัยฯ จะดำเนินการ update ข้อมูลของสมาชิก ทุกท่านเพื่อสามารถติดต่อสื่อสาร ส่งข่าวกิจกรรมต่างๆ ของราชวิทยาลัยฯได้ทั่วถึง และเพื่อให้มีการสื่อสารได้ 2 ด้าน และช่วยเหลือสมาชิกในปัญหาต่างๆ ได้ทั่วถึงและ ทันกาล ราชวิทยาลัยฯ จึงใคร่ขอความร่วมมือจากสมาชิกทุกท่าน กรุณา upate ข้อมูล การติดต่อถึงตัวท่าน โดยให้กรอกข้อมูลใน google form ตาม link นี้

คลิกเพื่อ Update ข้อมูล

ถ้ามีปัญหาในการกรอก โปรดติดต่อ นพ.พีรพันธ์ เจริญชาศรี
email : perapuni@qmail.com หรือ add line ที่ Line ID: tua8333