เมื่อการรับกลิ่นเปลี่ยนไปควรทำอย่างไรดี

เมื่อการรับกลิ่นเปลี่ยนไปควรทาอย่างไรดี


รศ.นพ.ปารยะ อาศนะเสน
สาขาโรคจมูกและโรคภูมิแพ้
ภาควิชาโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ดาวน์โหลดไฟล์ประกอบ


เอกสารแนบ

Last update: 24 พฤษภาคม 2564