แจ้งเตือนข่าวปลอม "การค้นพบครั้งสำคัญ! พิสูจน์ผลลัพธ์สูตรใหม่ของผู้เชี่ยวชาญชาวไทย ตัวช่วยฟื้นฟูการได้ยินและกำจัดเสียงรบกวนในหูที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในปัจจุบัน โดยไม่ต้องผ่าตัด!!"

https://thaiherb.site/andicellixt?ldtag_cl=xH4LABBwSMiiK4RB4SBvFQAA#

Last update: 8 ธันวาคม 2566