สาส์นจากเลขาธิการ ราชวิทยาลัยฯ เรื่อง การโฆษณาหลอกลวงด้านผลิตภัณฑ์รักษาหูตามสื่อโชเชี่ยล

ประกาศราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทย

สืบเนื่องจากมีการโฆษณาหลอกลวงด้านผลิตภัณฑ์รักษาหูตามสื่อโชเชี่ยลเป็นจำนวนมาก มีการตัดแต่งภาพ โฆษณาเกินจริงและแอบอ้างชื่อบุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งไม่มีในระบบฐานข้อมูลของแพทยสภา จึงขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลเท็จของผลิตภัณฑ์ต่างๆดังกล่าว ซึ่งไม่เคยมีการศึกษาทดลองหรืองานวิจัยใดๆรองรับ เช่น ACCCUVISTUM, สมุนไพรหยอดหู, แผ่นแปะแก้หูอื้อ ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่ออวัยวะ รวมทั้งทำให้การรักษาที่ถูกต้องล่าช้าออกไป

ทั้งนี้ ราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทย จะดำเนินการด้านกฎหมายกับผู้ที่แอบอ้างหรือล่อลวง ให้ข่าวสาร หรือข้อมูลอันเป็นเท็จต่อประชาชนต่อไป

พล.ต.หญิง รศ. ปริยนันทน์ จารุจินดา
เลขาธิการราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทย
12 ต.ค. 64

Last update: 9 พฤศจิกายน 2564