ขอเชิญร่วมแสดงผลิตภัณฑ์ และสนับสนุน การประชุมวิชาการประจำปี
ของราชวิทยาลัยโสตฯ ครั้งที่ 1/2564 ระหว่าง วันที่ 5-7 พ.ค. 2564

" เนื่องจากการระบาดของไวรัส Covid 19 การประชุมครั้งนี้จะเป็นการจัดแบบ Online หมดทั้ง 3 วัน "


ผลประโยชน์ที่บริษัทจะได้จากการสนับสนุนการประชุมวิชาการของราชวิทยาลัยโสตฯ วันที่ 5-7 พค 2564


รายละเอียด ราคา (บาท)
ประเภท 1 สำหรับบริษัทที่สนับสนุน Symposium
  •    • 1-3 links หรือ handouts ของ symposium แปะบน website การประชุมให้ download ไปอ่านประกอบการฟังบรรยาย
  •    • Delegate list (เฉพาะชื่อและหน่วยงาน) ของผู้เข้าร่วมประชุม ในช่วง sponsor symposiumนั้นๆ
150,000
ช่วงก่อนงาน
ประเภท 2 ส่ง Advertising ของบริษัทฯ ติดบนแผ่นประชาสัมพันธ์การประชุมที่จะส่งทาง Email ให้สมาชิกลงทะเบียน (ใช้ Advertising ที่บริษัท และกรรมการapprove แล้ว) 30,000
ประเภท 3 Logo บนทุก Advertising ที่ออกประชาสัมพันธ์การประชุม
*ส่งเวียนทาง email ทั้งหมดตาม Timeline ที่ set ไว้ คือ 4 ครั้ง
20,000
ประเภท 4 Logo บริษัทฯ บนแผ่นประชาสัมพันธ์การประชุมใน Website การประชุม พร้อม Link ไปยัง website หรือ Page/Presentation ของบริษัทฯ 15,000
ประเภท 5 Logo บริษัทฯ บนแผ่นประชาสัมพันธ์การประชุมใน Website การประชุม 10,000
ช่วงวันงาน
ประเภท 6 VDO 2 นาที ในช่วง Registration เปิดวนก่อนเริ่มประชุมวันแรก 35,000
ประเภท 7 VDO 1 นาที ในช่วงพักระหว่างเปลี่ยน session (ต่อครั้ง) 25,000
ประเภท 8 Logo ช่วงพักหน้าจอระหว่างเปลี่ยน session ตลอด 3 วัน 25,000

บริษัทที่สนใจสนับสนุน โปรดลงทะเบียน online ได้ที่นี่ ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2564 ถึงวันที่ 16 เมษายน 2564