การขอสนับสนุนการเข้าร่วมประชุม 20th ASEAN ORL-HNS Congress ณ กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม วันที่ 13-15 ตุลาคม 2566

ดาวน์โหลด

แบบฟอร์มขอทุน ASEAN ORL (PDF)

แบบฟอร์มขอทุน ASEAN ORL (Word)

ส่งเอกสารที่
รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงนันทิการ์ สันสุวรรณ (เอกสารขอทุน ASEAN ORL)
สำนักงานราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทย
ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

Last update: 16 พฤษภาคม 2566