ประชุมวิชาการประจำปี Update in Practical ENT ครั้งที่ 24 Hearing Rehabilitation การฟื้นฟูการได้ยิน

จัดขึ้นในวันศุกร์ ที่ 8 ธันวาคม 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โดยสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนได้ที่ https://cmu.to/updateENT24

Last update: 29 กันยายน 2566