สาขาวิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับสมัครแพทย์เพื่อเข้าฝึกอบรมหลักสูตรแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาด้านโสตวิทยาโสตประสาทวิทยา ประจำปีการฝึกอบรม 2567 จำนวน 1 ตำแหน่ง


สาขาวิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับสมัครแพทย์เพื่อเข้าฝึกอบรมหลักสูตรแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาด้านโสตวิทยาโสตประสาทวิทยา ประจำปีการฝึกอบรม 2567 จำนวน 1 ตำแหน่ง


คุณสมบัติ:
1. เป็นเพทย์ประจำบ้าน สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา ชั้นปีสุดท้าย ที่มีสิทธิสอบในปี 2567 หรือ
2. เป็นโสต ศอ นาสิกแพทย์รับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567
สอบสัมภาษณ์ วันที่ 7 เดือนมีนาคม 2567 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสมชาติ แสงสอาด สาขาวิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา
สอบถามรายละเอียดได้ที่ สาขาวิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา (คุณอุทัยทิพย์) E mail : usrigraiwest2@gmail.com


ดาวน์โหลดไฟล์ประกอบ


เอกสารแนบ

Last update: 14 กุมภาพันธ์ 2567