สาขาวิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับสมัครแพทย์เพื่อเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรประกาศนียบัตรด้าน ศัลยศาสตร์ศีรษะ และคอ ประจำปีการศึกษา 2567 จำนวน 1 ตำแหน่ง

สาขาวิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับสมัครแพทย์เพื่อเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรประกาศนียบัตรด้าน ศัลยศาสตร์ศีรษะ และคอ ประจำปีการศึกษา 2567 จำนวน 1 ตำแหน่ง


คุณสมบัติผู้สมัคร:
1. เป็นแพทย์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม และ
2. ได้รับวุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา หรือศัลยศาสตร์


รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึง 20 กุมภาพันธ์ 2567
สอบสัมภาษณ์วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567
ส่งใบสมัครได้ ที่ธุรการสาขาวิชา โสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043-363565 หรือ ดูรายละเอียดได้ที่ http://ent.kku.ac.th


ดาวน์โหลดไฟล์ประกอบ


เอกสารแนบ

Last update: 14 กุมภาพันธ์ 2567