มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยคณะแพทยศาสตร์ และคณะทันตแพทยศาสตร์ ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการ Precision Approach in management of Head&Neck Cancer โดยวิทยากรจาก Massachusetts General Hospital, Harvard Medical S

ลงทะเบียนได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeibF_uQWxQYb9p3eDlf2eDQMuMyFrS6TxZ7G9iKvVb0_E9_w/viewform

(ข้าราชการสามารถเบิกค่าใช้จ่าย และอนุมัติเป็นวันลาราชการได้) สอบถามรายละเอียดได้ที่ academy@kku.ac.th

ดาวน์โหลดไฟล์ประกอบ


เอกสารแนบ

Last update: 15 มกราคม 2567