การประชุม Pre-congress กิจกรรมการอบรมปฏิบัติการทางเดินหายใจอุดกั้นในผู้ป่วยเด็ก วันอังคารที่ 4 ตุลาคม 2565

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุม Pre-congress กิจกรรมการอบรมปฏิบัติการทางเดินหายใจอุดกั้นในผู้ป่วยเด็ก ในรูปแบบ Hybrid meeting ในวันอังคารที่ 4 ตุลาคม 2565 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ศูนย์ปฏิบัติการฝึกทักษะจำลอง (SiMSET) อาคารอดุลยเดชวิกรม ชั้น 10 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล สามารถลงทะเบียนผ่าน link หรือ QR code

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdJFR8k4hUWGRPuuby7hiyFOcdqj5L4JGZkamKOdkkvAVoboA/viewform

Last update: 6 กันยายน 2565