ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรียนเชิญแพทย์ผู้สนใจ เข้าร่วมงาน 2nd TU Endoscopic ear surgery workshop วันที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 08:00-16:30 น.

ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรียนเชิญแพทย์ผู้สนใจ เข้าร่วมงาน 2nd TU Endoscopic ear surgery workshop วันที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 08:00-16:30 น. รายละเอียดและการลงทะเบียน สามารถ scan QR code ดังแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์ประกอบ


เอกสารแนบ

Last update: 28 กุมภาพันธ์ 2567