การประชุมวิชาการ The 1st Ramathibodi laryngology and voice therapy conference

การประชุมวิชาการ The 1st Ramathibodi laryngology and voice therapy conference

ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30 - 16.30 น.

รายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บ https://www.rama.mahidol.ac.th/ent/th/voice_con2023

Last update: 27 มกราคม 2566